Uio samordna opptak Disse studiene hadde høyest opptakskrav i 2018


uio samordna opptak

Source: https://www.samordnaopptak.no/info/bilder/blatt-folgeskjema_serskilt-vurdering-1.png


Opptak - Universitetet i Oslo Se mer informasjon om matematikkrav for sivilingeniørstudiene. Det er åpnet for at søkere med samordna fra opptak statlige høgskolene innenfor ingeniør- og maritim uio kan søke opptak til samordna. Opptaksgrenser i Primærsøkere fra videregående skole: 59,8 Søkere uio tilleggspoeng etter videregående skole: 64,2. Opptak av søkere med treårig ingeniørhøgskole: Sivilingeniørutdanningen industriell økonomi og teknologiledelse Opptak har ikke et eget toårig masterstudium for ingeniører. Søkere som har gjennomført treårig ingeniørhøgskole må derfor søke om opptak via Samordnet Opptak. smykkeskrin baby Søk opptak til høyere utdanning i Norge. Du kan søke opptak blant studier ved 27 høgskoler og universiteter i Norge, med én søknad. Logg inn. Poenggrenser  - Tidligere poenggrenser - juli - juli.


1 2 3 4 5